About

Oil Paintings / Graphics / Giclee

Marianne Hesle

English

Marianne Hesle has worked as a visual artist for the past 20 years. The pictures are primarily oil paintings on canvas but also giclee and works with mixing technique. Marianne has been a student at Mosebekkskolen and the Interdisciplinary Art Institute in Bærum. She has also been taught by Arnfinn Eide, Jan Valentin Sæter and Bjørn Nilsen. Marianne Hesle is a member of NFUK.

 

Norsk

Jeg virket som billedkunstner de siste 20 årene. Bildene er først og fremst oljemalerier på lerret og verker med blandingsteknikk. På begynnelsen av 2000 tallet var jeg elev ved Mosebekkskolen under ledelse av Hans Norman Dahl og senere ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum. I tillegg har jeg gjennom mange år hatt personlig veiledning av billedkunstnerne Arnfinn Eide, Jan Valentin Sæter og Bjørn Helge Hansen. Jeg har eget atelier i kunstnerfelleskapet på Gamle Fornebu. Dette er et miljø der kunstnere kan komme sammen og drøfte  ulike sider ved faget. Jeg har deltatt i gruppeutstillinger og separat utstillinger både i Norge og noen europeiske land og er medlem av NFUK.

Det har alltid vært naturlig for meg å ta utgangspunkt i det figurative bilde. Jeg legger imidlertid stor vekt på å utvikle min billedverden til å være noe mer enn ren fotografisk eller objektiv gjengivelse av motlivet. Kunstprosessen blir mer forløsende nå når jeg opplever og assosierer dypere og mer «doble» sider ved motivet. Derfor blir fantasi og eventyrverdenen ofte en metode jeg anvender for å fortelle eller beskrive mitt «virkelighetsbilde». 

Jeg liker å eksperimentere og gå nye veier både når det gjelder format, komposisjon og fargebruk. Bildene mine har en stor spennvidde når det gjelder motivvalg. Det kan være natur, mennesker. bybilder, stileben eller fantasifigurer. Det hender også at jeg stopper opp ved et motivvalg, som er så interessant at de blir til ulike temaer eller serier av beslektede blider. Eksempler på dette er seriene, Akerselven, Tarantella, dans og synbolistiske bilder med eventyrfigurer,.

Med hensyn til komposisjon, så søker jeg å variere billedoppbygningen. Dette skjer spesielt de gangene jeg lager abstrakte verk. Men også i disse bildene er som regel utgangspunktet det figurativet i en gradivis abstraksjonsprosess.. 

Jeg har hele tiden tilstrebet å ha en ledig og skissemessig malemåte og i den siste tiden har dette blitt mer og mer et særtrekk, Jeg har også i den senere tid forsøkt å forenkle motivet mitt ved å fjerne unødvendige detaljer som lett kan forstyrre det jeg egentlig vil uttrykke.

Men først og fremst betyr malekunsten for meg en måte å se verden på og som  gir meg glede og inspirasjon i hverdagen. Kunst for meg er en nødvendighet – en måte å se verden på.

Marianne Hesle 2021. All Rights Reserved